See on näidisleht ja e-poest ei saa veel osta! Aga kui oled huvitatud kirjuta info@emftuning.com.

Kuidas osta?

Müügi­tingimused »

Taganemis­avaldus »

Informatsioon

Kõik EMF Tuning e-poes näida­tavad hinnad kehtivad ainult e-poest kaupa ostes ja sisal­davad käibe­maksu 20%. Suurem osa kaubast on kohe lao­seisus olemas, telli­tavale kaubale täpsus­tame tarneaja. EMF Tuning.com-s esitatud telli­mustele vasta­takse hilje­malt järgmise tööpäeva jooksul. Emftuning.com garan­teerib ostetud kauba kvali­teetsuse ja komplekt­suse. Kui EMF Tuningu-l ei ole võimalik telli­must täita, siis paku­takse kliendile asendus­toodet või tagastatakse kogu tellimuse eest tasutud summa, vastavalt osapoolte vahe­lisele kokku­leppele. Infot telli­muste ja teenuste kohta saab telefonil +372 5698 1988. Kirju­tada saate meile aadressil info@emftuning.com.

Ostmine

Lisage toode ostukorvi (kasutades nuppu “lisa ostukorvi”), märkides eelnevalt ära ka soovitud koguse. Kui soovite osta mitut toodet, korrake protseduuri uue tootega. Ostukorvi sisuga tutvumiseks ja koguste muutmiseks vajutage üleval menüüs olevat nuppu “Ostukorv”. Kui ostukorv on soovitud toodetega täidetud, siis valige sobiv viis kauba kättesaamiseks. Tehtud tellimuse kohta tuleb automaatne kinnituskiri teie e-mailile.

Maksmine

Maks­mine toimub Swed­­bank, SEB, LHV, Cita­­dele, Lumi­nor või Coop panga makse­­lingi vahen­dusel. Mak­seid vahen­dab Montonio Finance. Pea­le panga­­­lingi kasu­­­tamist väljuge e-panga lehelt kasu­­tades nuppu “Tagasi kaup­mehe juurde”. Kui Teil puudub konto toodud panka­des, siis koos­tame Teile soovi korral arve, mille alusel saate oma telli­muse eest tasuda (sel juhul valige “Tasumine” valikus “Maksan arve alusel”). Oma­poolsed soovid ja märkused on võimalik kirja panna “Tellimuse üle­­vaade” valikus, “Tellimuse kommen­taar” lahtrisse.

Transport 

Emftuning.com toimetab kliendile kaubad kätte üle kogu Eesti. Tavapärane tarneaeg ostetud kaupa­dele on kuni 5 töö­päeva, olenevalt tellitud toodetest ja sihtkohast kuni 2 nädalat, alates makse laeku­­misest. Täpse tarneaja kinnitab kliendi­teenindus.

Võimalik on valida erinevate kätte­­saamise viisi­de ja transpordi­­teenuste vahel:

  • Itella paki­automaat või kuller (valitav sõltuvalt toote suurusest)
  • Trans­port koju või soovi­tud asukohta
  • Soovin pakkumist trans­pordile (tellimuse märkus­tesse saate täpsustada soovid)

Trans­pordi­­hinda on võimalik enne ostu soori­tamist ligi­kaudselt arvutada ostu­korvis oleva spetsiaalse kalku­laatori abil. Hinna arvestab netipood vastavalt valitud kauba kaalule ja siht­kohale. EMF Tuning jätab endale õiguse vaja­dusel korri­­geerida transpordi­­hinda. Trans­pordi­ga seotud küsi­muste puhul helis­tage telefonil +372 5698 1988

Kauba tagastamine

Kliendil on õigus tellitud kaubad tagastada 14 päeva jooksul alates kaupade kättesaamisest. Kaupade tagastamiseks palume võtta ühendust EMF Tuning-klienditeenindusega. Ostetud kaup ei kuulu tagas­tamisele, kui kaup on spetsiaalselt kliendile eri­tellimuse alusel valmistatud või ostetud. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ja ei tohi olla kasutatud. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostust taganemise avaldus, mille tüüp­vormi leiate siit: Taganemisavaldus »

Taganemis­­avalduse võib saata vabas vormis e-posti­­aadressile info@emftuning.com või prin­ti­da tüü­pvorm ning lisa­da tagas­tatavale kaubale. Kauba tagas­tamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul, kui üle­antud asi ei vasta telli­tule. Kliendi poolt tasutud telli­muse summat ei tagas­tata ennem, kui tagas­­tatav kaup on jõudnud EMF Tuning lattu. Kui Teil on veel küsi­musi seoses kauba tagas­tamisega, siis palun helis­­tage +372 5698 1988 või kirju­tage meile info@emftuning.com

Pretensioonide esitamine

Preten­sioonide esitamise aeg on 2 aastat alates toote üle­andmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese 6 kuu jooksul kauba üle­andmisest kliendile toote parandamisega või asenda­misega seotud kulud EMF Tuning (VÕS §222lg4). Juhul kui klient esitab pretensiooni hil­jem kui 6 kuud (kuni 2 aastat) peale kauba kätte saamist, tuleb kliendil endal tõestada, et tootel on tegemist puudusega (tootmisveaga) ja et puudus eksisteeris toote üleandmise hetkel. Pretensioon peab olema saadetud kahe kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja möödumisel kaotab klient õiguse nõuda EMF Tuningu-lt toote parandamist või välja vahetamist. Puudusega kauba asendamise korral on EMF Tuningu-l õigus nõuda kliendilt puudusega kauba tagastamist. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ja selliste vigade kõrvaldamine, mille on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale. EMF Tuning ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
– normaalsest kulumisest;
– ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sealhulgas juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt mittevolitatud isik); 
– kliendile enne toote ostmist EMF Tuningu poolt teatavaks tehtud puudustest;
– välisteguritest;
– toode ei tööta oma­niku süül, eba­õige eksplua­teeri­mise tule­musena, kasutus­juhendi mitte­jälgimisel või kui defektid tekki­sid toote mitte­hoolikal hoidmisel, hoolda­misel või üle­koormamisel.

Preten­siooni esi­tamise alu­seks on ostu tõendav doku­ment. Preten­sioon tuleb saata aadressil info@emftuning.com. Lisa­küsi­muste korral palume helistada tööpäevadel telefonil +372 56981988. EMF Tuning vastab preten­sioonile hilje­malt 14 päeva jooksul.

Alates 15.veebruarist 2016a. on kõikidele tarbi­jatele üle Euroopa Liidu avatud uus elektrooni­line kesk­kond, mille kaudu on võimalik lahendada e-kaup­lejatega tekkinud kaebusi. Kesk­kond kan­nab nime ODR-plat­vorm (veebi­põhine vaid­luste lahen­damine) ning asub aad­ressil http://ec.europa.eu/odr

Ostukorv0
Ostukorv on tühi!
Jätka ostlemist
0