Müügitingimused

 1.  Müügitingimuste kehtivus
  1.1. Müügitingimused kehtivad emftuning.com veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja EMF Tuning OÜ (edaspidi Veebipood EMF Tuning) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
  1.2. Müügitingimused kehtivad EMF Tuning ja eraisikust Tarbija õigussuhete reguleerimiseks.
  1.3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad EMF Tuning veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
  1.4. Veebipood EMF Tuning jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel emftuning.com.
 2. Hinnainfo
  2.1. Kõik veebipoes EMF Tuning toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
  2.2. Ostudele lisandub hinnale transpordi hind, mis moodustub ostetud kauba kaalust ja sihtkohast olenevalt, vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. Transpordihinda on võimalik eelnevalt teada saada ja kontrollida ostukorvis oleva spetsiaalse kalkulaatori abil. Väiksemate toodete puhul on võimalik kasutada Itella pakiautomaadi või kulleriteenust.
  2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).
  2.4. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja EMF Tuning vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
  2.5. Veebipood EMF Tuning jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel EMF Tuning.
 3. Tellimuse vormistamine
  3.1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
  3.2. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimus“.
  3.3. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja sobiv tasumisviis ning seejärel kuvatakse ekraanile tellimuse kinnitus, mille alusel saate tasuda vastavalt eelnevalt tehtud tasumisviisi valikule vajutades lingile „Esita tellimus“. Enne tellimuse esitamist saate tutvuda EMF Tuning müügitingimustega ja kinnitada seda eraldi valikus linnukesega. Ekraanile kuvatud tellimuse kinnituses leiate kõik andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega.
  3.4. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning vajadusel hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
  3.5. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E-R 8.00-17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14.00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.
 4. Müügilepingu jõustumine
  4.1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood EMF Tuning andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebi-pood EMF Tuning poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood EMF Tuning-le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
  4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
  4.3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.
 5. Kohaletoimetamine
  5.1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood EMF Tuning tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
  5.2. Veebipoe lehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
  5.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
  5.4. Veebipood EMF Tuning ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood EMF Tuning ei saanud mõjutada, ega ette näha.
 6. Tagastamisõigus
  6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Ostetud kaup ei kuulu tagastamisele, kui kaup on spetsiaalselt kliendile eritellimuse alusel valmistatud või ostetud. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ja ei tohi olla kasutatud.
  6.2. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille tüüpvormi leiab veebipoe EMF Tuning kodulehelt. Taganemisavalduse võib saata vabas vormis e-posti aadressile info@emftuning.com või printida tüüpvorm ning lisada tagastatavale kaubale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest.
  6.3. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
  6.4. Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood EMF Tuning on nõustunud kaubale ise järele tulema.
  6.5. Kliendile tagastatakse tema poolt tasutud tellimuse summa, sealhulgas kättetoimetamiskulu, esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kauba ostust taganemise avalduse esitamisest. Juhul, kui tellimus tagastatakse osaliselt, tagastatakse kättetoimetamiskulu proportsionaalselt tagastatud toodete arvuga.
  6.6. Kauba tagastamise kulud kannab Tarbija, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.
  6.7. Kliendi poolt tasutud tellimuse summat ei tagastata ennem, kui tagastatav kaup on jõudnud Veebipoe EMF Tuning lattu.
  6.8. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 7. Vääramatu jõud
  7.1. Veebipood EMF Tuning ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood EMF Tuning ei saanud mõjutada või ette näha.
 8. Isikuandmete töötlemine
  8.1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kont.telefon, kodune aadress, e-posti aadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
  8.2. Veebipoel EMF Tuning on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
  8.3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
  8.4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel EMF Tuning.
  8.5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.
 9. Pretensioonide esitamise kord
  9.1. Veebipood EMF Tuning vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üle-andmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.
  9.2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood EMF Tuning poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
  9.3. Kaubal puuduse ilmnemisel tuleb lõpetada kauba kasutamine.
  9.4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood EMF Tuning ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood EMF Tuning.
  9.5. Veebipood EMF Tuning ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
  9.6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada epostaadressile info@emftuning.com pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
  9.7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
  9.8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
  9.9. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt EMF Tuning ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel EMF Tuning ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood EMF Tuning ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
  10.1. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse Tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule.
  Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel:
  https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidlustekomisjon. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse. Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendav platvorm: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Ostukorv0
Ostukorv on tühi!
Jätka ostlemist
0